Jesteś tutaj: Start / Ochrona danych

Ochrona danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Winiary 4b; 63-900 Rawicz.

2. W razie wątpliwości, pytań lub problemów prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zukrawicz.pl,

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

4. Odbiorcą przetwarzanych danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

5. Dane nie będą przekazywane poza teren UE.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisami prawa lub z zawartych umów.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne,  to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonego wniosku/pisma/korespondencji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania pisma.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

Dyrektor

Łukasz Pruski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2019-03-01
Data publikacji:2019-03-01
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Kryg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12987

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-01 00:00:00Dodano: InformacjęOchrona danych
2020-01-07 12:46:36Korekta klauzuliOchrona danych
2019-03-01 00:00:00DodanoOchrona danych