Regulamin organizacyjny

Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu w sprawie przyjęcia oraz zmian Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych.