Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 04/2013 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych