Kierownictwo / Struktura

Dyrektor
Antoni Radojewski
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2525

Zastępca Dyrektora do Zarządzania Mieniem Komunalnym
Justyna Urbaniak
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2762

Główny Księgowy
Krystyna Nawrot
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2924

Dział Ekonomiczno-Księgowy (DEK)

Anna Jankowiak - Kierownik
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2643
 

Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta (DZM)
Krzysztof Żyto - Kierownik
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2453

Dział Ciepłowniczy (DEC)
Łucjan Grześkowiak - Kierownik
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2760

Dział Gospodarki Mieszkaniowej (DGM)
Daniel Bela - Kierownik
 
63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2635

Targowisko Miejskie

podlega Zastępcy Dyrektora ds Zarządzania Mieniem Komunalnym - Justyna Urbaniak

63-900 Rawiczu
ul. Winiary 4B
tel. (+48) 65 546 2762