Ogłoszenie nr 2/2020 dnia 5.06.2020r o przetargu nieograniczonym na najem wolnych lokali użytkowych