Pomoc dla przedsiębiorców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2020

Pragnąc pomóc rawickim Przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu  oferujemy  możliwość skorzystania z:

 • odroczenia terminu płatności czynszów za lokale użytkowe wynajmowane przez Gminę Rawicz (maksymalnie do 6 miesięcy);
 • rozłożenia zapłaty czynszu na raty.

Od należności, co do której zastosowano powyższe ulgi nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty, do dnia upływu nowego terminu.

Powyższe w szczególności dotyczy  przedsiębiorców prowadzących działalność ujętą w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433.

Należą do nich między innymi Firmy prowadzące działalność:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związana ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów tanecznych, siłowni, klubów fitness;
 • związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

lub prowadzący handel detaliczny:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, również mogą ubiegać się o powyższe wsparcie.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

Wraz z uzasadnionym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie czynszu zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w zakresie pomocy de minimis Przedsiębiorca powinien przedłożyć:

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - zgodnie z przepisami o rachunkowości  (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodu, rachunek zysków i strat, itp.),

Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Wszelkie potrzebne wnioski i formularze znajdą Państwo na stronie internetowej www.zukrawicz.pl

Wniosek można składać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Poczta Polska),
 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę e – mail: podawczą EPUAP /umgrawicz/skrytka (posiadając konto),
 • z uwagi na zamknięcie ZUK w Rawiczu dla bezpośredniej obsługi klienta (do odwołania), złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce pocztowej zlokalizowanej na bramie Zakładu.

W razie dodatkowych pytań czy pomocy w zakresie wypełnienia formularzy Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów:  65 545 28 66, 65 546 54 50.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2020-04-01
Data publikacji:2020-04-01
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Pruski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:262

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-04-01 09:03:33Dodano: InformacjęPomoc dla przedsiębiorców