Ogłoszenie nr 5/2019 o przetargu nieograniczonym na najem wolnych lokali użytkowych