Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr DOP/361 - 05/2019