Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr DOP/361 - 3/2020