Ogłoszenie nr 4/2020 dnia 25.08.2020r o przetargu nieograniczonym na najem wolnych lokali użytkowych