Ogłoszenie nr 3/2020 dnia 28.07.2020r o przetargu nieograniczonym na najem wolnych lokali użytkowych