Ogłoszenie o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w wymiarze 1 etatu.

Rawicz, 21 listopada 2022 r.

 DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RAWICZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:  Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul.  Winiary 4b
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. administracji
wymiar etatu: 1 (pełen)
wykształcenie – minimum średnie
staż- niewymagany
           

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ
Osoba na tym stanowisku:

 1. Rejestracją faktur przychodzących do Zakładu.
 2. Prowadzić rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej.
 3. Prowadzenie sekretariatu.
 4. Prowadzenie rejestru zużycia wody.
 5. Opisywanie faktur wspólnot mieszkaniowych.
 6. Roznoszenie korespondencji Zakładu na terenie miasta Rawicza.
 7. Rozliczanie targowiska miejskiego.

KOGO POSZUKUJEMY
Potrzebne Ci b
ędą (wymagania niezbędne):

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość obsługi komputera (MS Office)
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 6. Nieposzlakowana opinia.

Jeśli dodatkowo spełniasz poniższe kryteria byłabyś/byłbyś naszym idealną/ym kandydatką/em (wymagania dodatkowe):

 1. Posiadasz takie cechy jak kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 2. Potrafisz działać samodzielnie, ale umiesz także odnaleźć się w zespole
 3. Cechuje Cię wysoka kultura osobista
 4. Umiesz samodzielnie planować pracę.

CO OFERUJEMY:

 1. Wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 2. Stabilną i ciekawą pracę,
 3. Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – stka”),
 5. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 6. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 7. Miejsce parkingowe na terenie Zakładu,
 8. Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Formalne warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca biurowa w parterowym budynku ZUK.
 2. Wynagrodzenie:
 3. Zasadnicze w przedziale 3.400,00 zł – 3600 brutto.
 4. Dodatek stażowy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2009r. o pracownikach samorządowych;
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 6. Zatrudnienie w pełnym wymiarze w czasie do uzgodnienia podczas rozmowy.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż  6%.

Wskazanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie potwierdzone przez   kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nauce na uczelni wyższej.
 3. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia.
 4. Oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o nie skazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Brak wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. od 1 do 4 wyklucza udział w dalszej procedurze naboru.

Oferty należy składać  osobiście  w godzinach pracy Zakładu, do skrzynki na budynku  lub listownie w terminie do 28.11.2022r.  na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, Winiary 4b, 63-900 Rawicz

z dopiskiem „nabór na stanowisko  ds. administracji – nie otwierać”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 65 546-27-62.

Dyrektor

(-) Łukasz Pruski                                                        

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2022-11-18
Data publikacji:2022-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Kryg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1543

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-02 14:52:42Dodano: Wynik naboruOgłoszenie o naborze
2022-11-18 11:11:17Dodano: OgłoszenieOgłoszenie o naborze