Ogłoszenie nr 2/2021 dnia 21.05.2021r o przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości