Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym.