Ogłoszenie nr 1/2018 o przetargu nieograniczonym i ograniczonym na najem wolnych lokali użytkowych.