Ogłoszenie o naborze

14 kwietnia 2021

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. czynszu -  w wymiarze 1 etatu.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. czynszu

 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Usług Komunalnych Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul. Winiary 4b
 2. Wymiar etatu: 1 (pełen)
 3. wykształcenie średnie
 4. staż – minimum 2 lata

I. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 2. Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 3. Wysoka kultura osobista,
 4. Umiejętność planowania pracy.
 5. Umiejętność obsługi programów MS Office,
 6. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
 7. Znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego,
 9. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Księgowanie wpłat czynszowych najemców komunalnych i lokali użytkowych
 2. Analizowanie zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali.
 3. Bieżąca obsługa najemców.
 4. Potwierdzanie wniosków o dodatek mieszkaniowy.
 5. Sporządzanie i wysyłanie zawiadomień o zmianie naliczenia czynszów.
 6. Prowadzenie windykacji.
 7. Fakturowanie.
 8. Rozliczanie mediów.
 9. Prowadzenie spraw wynikających ze stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane z 07 lipca 1994r.

IV. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż, (brak udokumentowania wykształcenia i stażu wyklucza udział w dalszej procedurze naboru.)
 4. Oświadczenia kandydata:
  1. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. na potrzeby postępowania o naborze.
  2. o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca biurowa w parterowym budynku ZUK.
 2. Wynagrodzenie:
  1. Zasadnicze w przedziale 3.000,00 – 3.200,00 zł brutto.
  2. Dodatek stażowy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2009r. o pracownikach samorządowych;
  3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”trzynastka” – zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze w czasie do uzgodnienia podczas rozmowy.
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż 6%.

VI. Oferty należy składać osobiście w godzinach pracy Zakładu, do skrzynki podawczej lub listownie w terminie do 30 kwietnia 2021r. na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz
z dopiskiem „nabór na stanowisko: stanowisko ds. czynszu – nie otwierać”
Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 65 546-27-62

Dyrektor
(-) Łukasz Pruski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2021-04-14
Data publikacji:2021-04-14
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Kryg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:578

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-14 15:35:22Dodano: OgłoszenieOgłoszenie o naborze