Ogłoszenie o naborze

9 kwietnia 2021

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Konserwator hydraulik -  w wymiarze 1 etatu.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RAWICZU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Konserwator hydraulik

 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Usług Komunalnych  Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul.  Winiary 4b
 2. Nazwa stanowiska : konserwator hydraulik
 3. Wymiar etatu: 1 (pełen)
 4. staż – nie wymagany.
 5. zawód - hydraulik

I. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 2. Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 3. Wysoka kultura osobista,
 4. Umiejętność planowania pracy.

III. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Budowa instalacji wod-kan. i centralnego ogrzewania;
 2. Uszczelniania rur.
 3. Montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnień w budynkach komunalnych i wspólnotowych gminy.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu naboru.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż  6%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Gospodarki Mieszkaniowej pod telefonem 655462635 lub z działem Kadr pod.tel 655462762 w celu uzgodnienia spotkania:                                

Dyrektor

(-) Łukasz Pruski

                                                

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor ZUK
Data utworzenia:2021-04-09
Data publikacji:2021-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Kryg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:691

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-09 12:35:58Dodano: OgłoszenieOgłoszenie o naborze